Φίλες και φίλοι.

Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο θα βρείτε απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα  σχετικά με τους στραβισμούς και τις παθήσεις των βλεφάρων, που είναι και τα αντικείμενα της εξειδίκευσης και αποκλειστικής ενασχόλησής μου από το 1994. Από τότε το ιατρείο μου λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς και εξειδικευμένης αντιμετώπισης των παραπάνω προβλημάτων σε παιδιά και ενήλικες, με τη μεγάλη πλειοψηφία των φίλων με στραβισμό ή παθήσεις των βλεφάρων να στέλνονται από οφθαλμίατρους. Άλλωστε, η φύση των παραπάνω παθολογικών καταστάσεων και η ανάγκη για την σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους απαιτούν εξειδίκευση και αποκλειστική ενασχόληση ενός ειδικού οφθαλμίατρου.

Στο ιατρείο λοιπόν εξετάζονται και αντιμετωπίζονται παθήσεις, όπως:

Πολλές από τις παραπάνω παθήσεις εμφανίζονται σε μικρή ηλικία και απαιτούν έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία (όσο το δυνατόν πιο γρήγορα). Η προσέγγιση και εξέταση των μικρών μας φίλων παρουσιάζει μια σχετική δυσκολία και απαιτεί την εμπειρία και την εξειδίκευση του γιατρού. Αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, αφού συχνά σε πολύ μικρή ηλικία χρειάζεται π.χ. να δοθούν γυαλιά (με την εξέταση να γίνεται με αντικειμενικό τρόπο, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεργασία του παιδιού), να αντιμετωπισθεί μια ενδεχόμενη αμβλυωπία, να γίνει η προετοιμασία και η εκτέλεση μιας εγχείρησης, κλπ.

Άλλοτε βέβαια, στραβισμοί και παθήσεις βλεφάρων που χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση, εμφανίζονται σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες. Και εδώ χρειάζεται η κατάλληλη εκτίμηση της κάθε πάθησης και η επιλογή εξειδικευμένων τεχνικών, όπως για παράδειγμα η εγχείρηση στραβισμού με χρήση ρυθμιζόμενων ραμμάτων, που αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά επιτυχίας της εγχείρησης. 

Η σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση των στραβισμών και των παθήσεων των βλεφάρων απαιτεί την εξειδικευμένη προσέγγιση του ειδικού οφθαλμίατρου, που θα επιλέξει την κατάλληλη τεχνική ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Έτσι εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή λειτουργική αποκατάσταση, αλλά και η σημαντική αισθητική βελτίωση, εξαλείφοντας τις δυσάρεστες ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις, που συχνά οι παθήσεις αυτές προκαλούν.   

UA-37882624-1