Τα βλέφαρα παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των ματιών και κατά συνέπεια στην εξασφάλιση καλής όρασης. Ακόμη καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και την εμφάνιση του προσώπου. Έτσι, διάφορες παθήσεις που προκαλούν διαταραχές στη μορφή και τη λειτουργία τους συχνά δημιουργούν σημαντικά αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα. Στις παθήσεις αυτές των βλεφάρων περιλαμβάνονται: ανωμαλίες που εμφανίζονται με τη γέννηση, παθήσεις που σχετίζονται με τη γήρανσή τους, όγκοι, τραύματα, εγκαύματα, παραλύσεις, κλπ. και απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

Συχνά βλέπουμε πλαστικούς χειρούργους και οφθαλμίατρους να επιλέγουν μια χειρουργική τεχνική που δεν ενδείκνυται για την περίπτωση. Συχνά πάλι η εκτέλεση της εγχείρησης δεν γίνεται όπως θα έπρεπε. Κατά συνέπεια, το αποτέλεσμα συχνά δεν είναι το επιθυμητό, οι επανεπεμβάσεις είναι συχνότερες και παρουσιάζουν σχετικά μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας (λόγω της προηγηθείσας εγχείρησης), ενώ επίσης οι πιθανότητες επιτυχίας μειώνονται.

Η σωστή χειρουργική αντιμετώπιση μιας πάθησης βλεφάρου εξαρτάται: 1) από τη σωστή διάγνωση και κλινική εκτίμηση, 2) από την άριστη γνώση της κλινικής ανατομίας και της "ιδιαιτερότητας" του βλεφάρου και 3) από τη σωστή εκτέλεση της κατάλληλης εγχείρησης. Έτσι, ελαχιστοποιούνται και προλαμβάνονται όσο είναι δυνατό οι ενδεχόμενες επιπλοκές.

Ο οφθαλμίατρος που είναι εξειδικευμένος στην Οφθαλμοπλαστική Χειρουργική είναι αυτός που θα αξιολογήσει σωστά το πρόβλημα και θα εφαρμόσει τις κατάλληλες τεχνικές για τη διόρθωσή του.   

Στις περισσότερες περιπτώσεις η εγχείρηση γίνεται με τοπική αναισθησία, εκτός από τα μικρά παιδιά, όπου η γενική αναισθησία είναι απαραίτητη. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως, η παραμονή στο Νοσοκομείο είναι μόνο για λίγες ώρες και η ανάρρωση γίνεται σε 1-2 εβδομάδες, χωρίς ιδιαίτερες ενοχλήσεις και προβλήματα

Παραθέτουμε χρήσιμες πληροφορίες για τις παρακάτω παθήσεις και τη χειρουργική τους αντιμε-τώπιση (επιλέξτε κατά περίπτωση).

UA-37882624-1